Online Dictionary

trần lâm Giải thích

Trần Lâm tại Vietnamese => Vietnamese Của Giải thích:

@Trần Lâm
- (xã) tx. Thái Bình, t. Thái Bình

Trần Lâm tại Vietnamese (WD) Của Giải thích:

Inter: -vie » -
Inter: -pron » -
Inter: vie-pron » Trần|Lâm
Inter: -place » -
Trần Lâm

  1. Một xã thuộc thị xã Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.


Inter: -ref » -
Inter: R:FVD » P
Category: Thể loại:Địa danh tiếng Việt -