Online Dictionary

trần cao Giải thích

Trần Cao tại Vietnamese => Vietnamese Của Giải thích:

@Trần Cao
- (xã) h. Phù Cừ, t. Hưng Yên

Trần Cao tại Vietnamese (WD) Của Giải thích:

Inter: -vie » -
Inter: -pron » -
Inter: vie-pron » Trần|Cao
Inter: -place » -
Trần Cao

  1. Một xã thuộc huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.


Inter: -ref » -
Inter: R:FVD » P
Category: Thể loại:Địa danh tiếng Việt -