Online Dictionary

trại cao Giải thích

Trại Cao tại Vietnamese => Vietnamese Của Giải thích:

@Trại Cao
- (phường) q. Lê Chân, tp. Hải Phòng

Trại Cao tại Vietnamese (WD) Của Giải thích:

Inter: -vie » -
Inter: -pron » -
Inter: vie-pron » Trại|Cao
Inter: -place » -
Trại Cao

  1. Một phường thuộc quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.


Inter: -ref » -
Inter: R:FVD » P
Category: Thể loại:Địa danh tiếng Việt -