Online Dictionary

gia kiệm Giải thích

Gia Kiệm tại Vietnamese (WD) Của Giải thích:

Inter: -vie » -
Inter: -pron » -
Inter: vie-pron » Gia|Kiệm
Inter: -place » -
Gia Kiệm

  1. Một xã thuộc huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.


Category: Thể loại:Địa danh tiếng Việt -