Online Dictionary

cận lâm sàng Giải thích

cận lâm sàng tại Vietnamese => English Của Giải thích:

@cận lâm sàng
- (y học) Paraclinical