Online Dictionary

căn do Giải thích

căn do tại Vietnamese => English Của Giải thích:

@căn do
* noun
- Root cause