Online Dictionary

căn cứ địa Giải thích

căn cứ địa tại Vietnamese => English Của Giải thích:

@căn cứ địa
* noun
- base