Online Dictionary

Quỳnh Tân Giải thích

Quỳnh Tân tại Vietnamese => Vietnamese Của Giải thích:

@Quỳnh Tân
- (xã) h. Quỳnh Lưu, t. Nghệ An

Quỳnh Tân tại Vietnamese (WD) Của Giải thích:

Inter: -vie » -
Inter: -pron » -
Inter: vie-pron » Quỳnh|Tân
Inter: -place » -
Quỳnh Tân

  1. Một xã thuộc huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.


Inter: -ref » -
Inter: R:FVD » P
Category: Thể loại:Địa danh tiếng Việt -